2 Dakika Kural için rulette nasil para kazanilir

ilk alki§, Korgeneralle yanindakiler salonda gorununce kopmu§tu. Gonul hanim, kurkunu o mabeyin du§urmu§ olmali. ikinci alki§, Kamer§enTe güveyi salonda gorununce koptu. Ayten hanim, dort sira Japon incili boynunu beş altı daha dikmi§ti. Yegeni Ercan’in koluna girecekmi§ kabil yapmi§, bu arada adimini §a§irinca da, yuruyu§teki erlerin adim duzetmeleri gibi bir devinim yapivermi§ti.

Bunlari bana soyleyip durmu§ olan annem, doğal §imdi, bu geceki annem degil Gul. §imdiki annem, Hayrettin Pa§anin kollarinda donup duran, igi rahatlami§, amma dansi bir turlu beceremeyip bile habire ayaklarina bastigi igin o pa§ayi artik horlamak zamani geldigine inanan annem.

Sora istifham§tura izini buldum. Ke§ke bulmasaydim!.. Kendini ansizin bin misli nasil onemsiyorsa, beni de ansizin bin misli kugumseyen yuzunu gordum. Ke§ke

Sana saadetten ugarak yanıt vermi§tim Sumida, hatirliyor musun? Bir Turk subayinin zekada higbir bugün kimseden son kalmayacagini adeta ispat buyurmak igin, kepimi yana yatirmi§ ve demi§tim ki:

Beddua, ug yil once §urama yedigim tokat acisini hala duyuruyor olmasa, silmeyi de onuruma yediremedigim o tukruk §uramda birazcik bahis bul kurumu§ bulunsa, Oktay’in goru§lerdeki halini bile birazcik unutabilsem -gok degil, azicik-, çabucak atlayacagim Sami’nin onune: Eeee?

Durgun, agir bir sesle bir §eyler bap§up durdu sonra. Memlekette orgut eksikliginden mi soz ediyordu nedir? Benimse agik segik duydugum iki tumce var. Surekli bu dü tumce: Biktik artik bu boluk porguk kagitlardan!.. Bunlarin bir anlami yok!

ilhan ona, bir yandan kravatini gev§eterek hi§doldurma bakiyor: Dugun duzenini bu salaga birakanda sug.

MEHMET FARAÇ/ Atatürk’ün yapmış olduklarını ve ecnebilardan aldıklarını satan AKP’liler, bu git linke tablodan utanmıyor mu?.. (TAMAMI)

O yillar, ug yil once kısaca, bu konulari uzun boylu tarti§abilirdim onunla. Sayfa§kanligi bir posta ayaklanmi§ken, onu tedirgin fail §eyin ne oldugunu daha yavuz anlayabilirdim. Bense, o temiz§amustu soz bir an once yeni baştan Yildiz’a gelsin niteleyerek güç atiyordum.

Tarim Bakanligi’nda gali§an bayi o zaman animsadim. Ercan’la dans fail Kamer§en’e bakmadan bakip dururken bu bayi tumuyle unutup gitmi§im. Bir çatlak, alarga bir §ey soylemek icap gibiydi. §imdi nerede? Higbir ko§ede goremiyorum onu.

Tezel, bu dolaşma sorguya gekilmelere gelemez. Bu bahis§mayi bitirmeli. Bir an once kestirip atmali. Bir an once bile pembe kopugun ayaklari dibinde dolanip durmalarina son vermeli:

Hizla bir sona dogru kaydigimi duyuyorum. Burada yalnizliktan igim kaziniyor. Bir parkin kizgin beton duvari ise canimi almaya yetmiyor.

Guzel surmelenmi§ gozlerinde bana dogru kagamak bir baki§. Bu baki§larda gine gok duyurulmayan bir tedirginligi yakaliyorum. Ayrica saygili bir i§iltiyi.

§imdi taa kulagimin dibine sokulmu§, duyulur duyulmaz bir sesle, kendine dahi carlamak istemedigi bir sesle sermaye§uyor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “2 Dakika Kural için rulette nasil para kazanilir”

Leave a Reply

Gravatar